Active balík

Balíček je zameraný na uvoľnenie mäkkých svalových štruktúr, mobilizáciu funkčných kĺbových blokád, pripravuje klienta na individuálne cvičenie podľa individuálneho terapeutického plánu. Posilňuje oslabeného svalstvo a uvoľňuje skrátené svalstvo do úrovne stabilizácie. 

Active balík v medicínsko rehabilitačnom centre

Využíva kombináciu nasledujúcich techník:

  • mäkké techniky
  • mobilizačné techniky
  • nácvik správneho stereotypu dýchania
  • cvičenie (overball, fit lopta, terabandy, powerball, terapeutická plastelína, bossu)

Cena / 48 € (50 min.)

Vyberte si balíček