Antigravitačná relaxácia - AGR

Antigravitačná relaxácia - AGR

Antigravitačná relaxácia - AGR

Podstatou metódy antigravitačnej relaxácie je využívanie zemskej gravitácie ako prirodzeného odporu. Jej cieľom je dosiahnuť následnú relaxáciu a súčasné uvoľnenie bolestivých spazmov vo svaloch. Umožňuje zmierniť alebo odstrániť bolesť pohybového aparátu.

V prípade, ak to možnosti pacienta dovoľujú, fyzioterapeut pomocou inštruktáže pripraví pacienta pre domáce cvičenie. Postizometrická relaxácia nemá žiadne kontraindikácie.

Metóda AGR vychádza z postizometrickej relaxácie a dodržuje rovnaké zásady. Terapeutov odpor zastupuje zemská gravitácia.  

PIR a AGR sa často využíva pri problémoch a bloesti krčnej chrbtice, to sa môže u pacienta prejavovať ako:

• zatuhnuté šijového svalstvo

•  bolesti hlavy a migrény