Mobilizačné techniky

Mobilizačné techniky v medicínsko rehabilitačnom centre

Mobilizačné techniky

Mobilizačné techniky slúžia na obnovu pohyblivosti kĺbov pri danej funkčnej poruche. Pomocou mobilizačných techník sa odstraňujú funkčné blokády pohybového aparátu vzniknuté z rôznych príčin. Cieľom je odstrániť pohybové obmedzenia a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre postupnú obnovu poškodenej funkcie. Mobilizácia kĺbov sa zaraďuje k najdôležitejším zložkám pri uvoľňovaní postihnutých kĺbov. Je neodmysliteľnou súčasťou pri prinavrátení plného funkčného rozsahu v rámci pohyblivosti.

Mobilizáciu môžeme vykonávať na všetkých kĺboch tela. Mobilizácia je často využívanou metódou pri reedukácii porušenej pohybovej aktivity. Vykonáva ju fyzioterapeut bez pomoci pacienta, preto ju môžeme pomenovať aj ako pasívnu metódu. 

Využíva sa najmä pri zraneniach akrálnych či proximálnych kĺbov, ktoré sa môžu prejavovať ako:

  • bolesti ramena
  • bolesti kolena
  • bolesti členku
  • bolesti hornej, či dolnej končatiny
  • a tiež diagnózach, pri ktorých je cieľom obnova porušenej pohybovej aktivity    

Mobilizačné techniky pomôžu uvoľniť kĺbové napätie, čím napomáhajú zvýšeniu jeho rozsahu pohyblivosti. Mobilizačné techniky a mäkké techniky sa využívajú ako účinná kombinovaná terapia jednej z pasívnych metód rehabilitácie s cieľom prinavrátenia pohyblivosti končatiny do pôvodného stavu. Je neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie. Prekrvením postihnutého segmentu dochádza k zlepšeniu výživy kĺbu a dochádza tak aj k rýchlejšej rekonvalescencii