Manuálne techniky

Jemné liečebné techniky vykonávajú u nás profesionálni fyzioterapeuti, ktorí svojím mechanickým tlakom na postihnuté miesto dokážu prispieť k hojivosti pooperačných
stavov a k rýchlejšiemu zotaveniu organizmu.