Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej

Táto metóda je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien. Je založená na kombinácii cvičení na zvýšenie možnosti prirodzeného počatia. Ovplyvňuje nervovo-svalový aparát panvového dna prostredníctvom vegetatívneho nervového systému, pôsobí na ženské pohlavné orgány a zlepšuje ich prekrvenie. Skvalitňuje svalové a spojivové tkanivo. 

Neplodnosť žien a mužov je novodobým fenoménom, ktorý je čím ďalej tým viac potrebné skúmať. Neplodnosť reprodukcie schopnej spoločnosti je v mnohých prípadoch zapríčinená geneticky, no čo je prekvapujúce, zvyšuje sa počet prípadov, kedy je spôsobená dobou a prostredím v ktorom žijeme, zlou životosprávou a celkovým životným štýlom populácie, v ktorom absentuje pohybová aktivita. Začínajú prevládať technológie, v zamestnaní vykonávame prácu v sede, zvyšujú sa nároky na čas,čím sa zvyšuje percento populácie žijúce pod tlakom a v strese. Úbytok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života vedie k obezite a k ochoreniam ako napr. diabetes melitus, hypertenzia, niektoré druhy rakoviny a srdcovo cievne ochorenia, vertebrogénne ochorenia, vertebrogénne algické syndrómy, funkčné poruchy pohybového systému, na základe ktorých dochádza k svalovým dysbalanciám, spazmom, funkčným kĺbovým blokádam a svalovému preťaženiu posturálnych svalov. Tieto ochorenia  majú často súvis s problémom, ktorý nazývame funkčná sterilita.

Problém neplodnosti sa čoraz viac dostáva do povedomia nie len laickej verejnosti (čoraz viac párov má reálny problém otehotnieť), ale začína si ho všímať aj vedecká spoločnosť, ktorá cíti potrebu sa ním zaoberať a vzrastá počet vedeckých prác zaoberajúcich sa týmto problémom.    

Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien, založeným na reflexnom ovplyvnení nervovo-svalového aparátu panvového dna. Liečebný prostriedok predstavuje vplyv na lumbálnu chrbticu, krížovú kosť, kostrč, panvu a svaly a ich vzájomné polohy. Týmto spôsobom sa potom prostredníctvom vegetatívneho nervového systému pôsobí na ženské pohlavné orgány, buď zlepšením ich krvného zásobenia, alebo skvalitňovaním svalového a spojivového tkaniva (Hnízdil, 1996).

Cvičebná zostava vedie k reflexnému ovplyvneniu tonusu hladkej svaloviny a tiež k zlepšenému prekrveniu v oblasti malej panvy čo spôsobuje zlepšenie funkcie a zmiernenie gynekologických problémov (Kolář, 2009).

Súčasťou metódy Mojžišovej sú aj mobilizačné techniky

Cvičenia sú zamerané na posilnenie svalov brucha, sedacích svalov, ktoré spolu so svalmi panvového dna zaisťujú správne postavenie panvy. Posilňovanie sa vykonáva postizometricky a je facilitované dýchaním. Dôraz kladieme aj na relaxačnú časť každého cvičenia, 
lebo práve uvoľnenie panvového dna je cieľom a zmyslom cvičenia. Ďalšie cvičenia majú zas mobilizačný a naťahovací účinok
podľa lokalizácie ich pôsobenia (Hnízdil, 1996).    

Využitie liečby funkčnej strerility

 • chybné postavenie panvy
 • chybné držanie tela
 • svalová dysbalancia osového systému
 • skoliotické postavenie chrbtice, hyperlordóza
 • rotácia driekovej chrbtice
 • funkčná blokáda bedrovo krížového skĺbenia
 • relatívne skrátenie jednej dolnej končatiny
 • bolesti chrbta a hlavy (migrény)
 • bolestivý pohlavný styk
 • bolestivá menštruácia až jej absencia
 • preťažené svaly panvového dna
 • časté spazmy v oblasti svalov panvového dna a tým vznikajúce gynekologické problémy
 • nepravidelný menštruačný cyklus
 • vykazovanie anovulačnej krivky pri meraní bazálnych teplôt
 • neschopnosť otehotnieť alebo donosiť plod

Účinky metódy Mojžišovej

 • uvoľnenie funkčných kĺbových blokád
 • uvoľnenie preťažených a skrátených svalov chrbta, panvového dna
 • uvoľnenie driekovej chrbtice
 • izometrické posilnenie oslabených svalov osového systému
 • úprava pohybových stereotypov (chôdza, sed, stoj, atď.)
 • úprava držania tela v stoji, postavenia ramien, panvy
 • zníženie až vymiznutie bolestivých stavov
 • úprava menštruačného cyklu

Zlepšením krvného obehu a posilnením svalov môže cvičenie zvýšiť vaše šance na počatie. Môže tiež pomôcť znížiť stres, ktorý môže byť hlavným faktorom neplodnosti. Naše fyzioterapeutické a rehabilitačné centrum v Bratislave ponúka rôzne cvičenia vrátane jogy, ale aj masáže.

Objednajte sa na liečbu funkčnej sterility u žien v Bratislave

Objednajte sa na liečbu funkčnej sterility pod vedením profesionálneho fyzioterapeuta. Navštívte naše fyzioterapeutické centrum v Bratislave.