Ponuka pre športovcov a športové kluby

Ponuka rehabilitácie a fyzioterapie pre športovcov je určená pre jednotlivcov aj športové kluby bez ohľadu na šport, ktorému sa venujú. Každá športová disciplína kladie zvýšené nároky na určitú oblasť pohybového aparátu.

Športové fyzioterapia je určená hlavne tým, ktorí sa venujú športu aj na vrcholovej úrovni.
Vďaka pohybovému stereotypu, či dlhodobo zvýšenej fyzickej záťaži sa často objavujú chronické problémy pohybového aparátu, alebo dochádza k akútnym bolestiam z permanentného a dlhodobého preťaženia tela. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom športovej fyzioterapie odstránenie funkčných porúch pohybového aparátu. Ďalej sa športová fyzioterapia venuje obnoveniu a zafixovaniu správneho pohybového stereotypu pri bežných denných činnostiach, či zvýšenej fyzickej aktivite alebo športe.

Ponuka pre športovcov a športové kluby

Súkromné rehabilitačné centrum a starostlivosť o športovcov

V prostredí rehabilitačného centra sa fyzioterapeuti často stretávajú so športovcami so svalovými alebo kĺbovými problémami. Účelom vyšetrenia a testovania je zistiť, kde bolesť alebo dysfunkcia vzniká, aby bolo možné pristúpiť k špecifickej starostlivosti a obnoviť fyziologické vzorce pohybu športovcov. Funkčné testovanie výkonnosti by malo skúmať športovca za podmienok, ktoré napodobňujú potrebné funkčné nároky jeho športu.

Športovci a športové kluby

Predpokladom dlhodobého úspechu v športe je dobre fungujúci pohybový systém. Športovec s neriešenou poruchou nervosvalového aparátu môže byť dočasne veľmi úspešný, ale z dlhodobého hľadiska trpí vyšším rizikom úrazov a zdravotných ťažkostí.

Fyzioterapia pre športovcov sa zameriava na kompenzáciu následkov vrcholového aj rekreačného športu so všetkými jeho dôsledkami (svalová nerovnováha, preťaženie, úrazy, vznik akútnej bolesti chrbta a pod.).

Pre športovcov a športové kluby ponúkame:

·  osobný prístup lekára a fyzioterapeuta
·  aktívna spolupráca s trénerom v každej fáze tréningu
·  prevencia a riešenie akútnych a chronických ťažkostí
·  príprava športovca na výkon
·  regenerácia športovca
·  pomoc s úpravou pohybových stereotypov
·  liečba poúrazových a pooperačných stavov
·  fyzikálna terapia – elektroliečba, ultrazvuk, laser
·  kinesio taping
·  rôzne typy masáží
·  a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek

Mladí športovci vo veku 7 - 15 rokov

Je dôležité aby mladí športovci už na počiatku svojej športovej kariéry mysleli na svoje zdravie a dobrú telesnú zdatnosť.

Pre mladých športovcov a športové kluby ponúkame:

·  preventívne fyzioterapeutické vyšetrenia športovcov vo veku 7 – 15 rokov
·  pravidelné sledovanie vývoja a správneho rastu športovca
·  osobný prístup lekára a fyzioterapeuta
·  aktívna spolupráca s trénerom a rodičmi
·  prevencia a terapia porúch pohybového systému
·  cvičenia zamerané na kompenzáciu športovej pohybovej záťaže
·  príprava športovca na výkon a regenerácia športovca
·  liečba poúrazových a pooperačných stavov
·  kinesio taping
·  a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek

Mám záujem o ponuku pre športovcov

Vyberte jednu možnosť: