Fyzioterapeut Mgr. Juliana Šobeková

Fyzioterapeut Mgr. Juliana Šobeková

Juliana pracuje v našom tíme v pozícii fyzioterapeutky od mája 2017.

Jej hlavným zameraním sú pacienti s ortopedickými a neurologickými ťažkosťami. Venuje sa rehabilitačnej liečbe a prevencii vertebrogénnych ťažkostí (ťažkosti spojené s chrbticou),  poúrazovým či pooperačným stavom u detí a dospelých.

Svoje vzdelanie získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Bakalárske štúdium ukončila spracovaním témy Fyzioterapia po akútnych koronárnych syndrómoch. Popri práci v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde pôsobila ako fyzioterapeut takmer 6 rokov, dokončila magisterské štúdium externou formou s témou diplomovej práce Vplyv fyzioterapeutických metodík na kvalitu života detských onkologických pacientov. V septembri 2016 úspešne ukončila postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému. Záverečnou prácou tohto špecializačného štúdia bol SM systém v rehabilitačnej liečbe skolióz u adolescentov. Zároveň získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti- mobilizačné techniky.

Absolvované kurzy:

- Terapeutické využitie kinesiotapu
- SM systém 1-4- Metóda Ludmily Mojžišovej (A-D)
- Jógová anatómia
- Respiračná fyzioterapia
- DNS (A, pediatrický kurz)
- Bazálna stimulácia (Základná a nadstavbová časť)
- Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému (A-D)
- Bránica a jej úloha pri vzniku funkčných porúch
- Manuálna lymfodrenáž
- Kurz IASTM
- Celostný prístup v terapii jaziev

Bohaté vedomosti a skúsenosti vo fyzioterapii Juliana s úsmevom odovzdáva svojim pacientom.