Športový silový či kondičný tréning s profesionálom

Rozhodujúcim faktorom v reálnom živote i športe je to, že ste silný len tak,
ako silné je vaše najslabšie miesto.

Športový tréning pre športovcov vo fyziatrickom centre

Svalové napätie u športovcov je nerovnomerne rozložené, pretože pohybový aparát zaťažujú až extrémne jednostranne.

Lokálny diskomfort v našom tele najčastejšie spôsobuje jednostranné statické namáhanie svalov, ktorých prejavom je nesprávne držanie tela. Pri nesprávnej polohe tela mozog častejšie využíva neoptimálne – nefyziologické pohybové stereotypy, kĺbovej pohyblivosti a svalové reťazce. Správne držanie tela je počas vykonávania denných činností rozhodujúce.

Funkčným silovým tréningom sa posilňujú správne pohybové stereotypy (kĺbové vzory), čím sa harmonizuje svalové napätie. Cvičenia sú zamerané na zlepšenie stabilizácie dôležitých kĺbových spojení a celkovej koordinácie tela. Funkčný silový tréning spája vnímanie stability a rovnováhy tela. Počas cvičenia sú využívané pomôcky: fitball, overball, expander, bossu, balančné dosky, trx, flowin, penové a akupresúrne loptičky.

Kondičný tréning s postupne sa zvyšujúcou záťažou pod dozorom osobného trénera je najvhodnejší spôsob formovania tela a dosahovanie lepších výkonov v športoch.

Kondičný tréning vo fyziatrickom centre

Kondičný tréning

Cieľom kondičného tréningu je zlepšiť telesné predpoklady pre akúkoľvek telesnú námahu, zníženie telesnej hmotnosti, zoštíhlenie postavy, vytvarovanie jednotlivých partií vášho tela a celkové zvýšenie kondície. Pravidelné cvičenie prispieva k zmierneniu a veľakrát aj k úplnému odstráneniu problémov pohybového aparátu.

Kondičné tréningy sú vhodné pre ľudí s nadváhou, pre ľudí so sedavým zamestnaním, spomaleným metabolizmom, ako aj pre ľudí, ktorým chýba vitalita. Dosiahnete redukciu hmotnosti, zlepšenie fyzickej kondície, spevnenie a tvarovanie postavy, získate energiu a udržíte si pozitívne myslenie. Kondičné tréningy sú zostavované individuálne pre každého klienta.

Funkčný silový tréning vo fyziatrickom centre

Funkčný silový tréning

Funkčný silový tréning zahŕňa dychové cvičenia, senzomotorické a kompenzačné cvičenia.

Dychové cvičenia sú zamerané na nácvik správneho dychového stereotypu, teda nácvik spolupráce bránice s brušnými svalmi, svalmi panvového dna a chrbtovými svalmi. Pri správnom dychovom stereotype sa minimalizuje svalová dysbalancia medzi nádychovými a výdychovými svalmi. Pre športovcov je nácvik správneho dychového stereotypu dôležitý aj vo vzťahu k vitálnej kapacite pľúc.

Správne pohybové návyky navodzujú senzomotorické cvičenia. Aktivovaním brušného a chrbtového svalstva, ich hlbokého a povrchového systému sa stimulujú svaly podporujúce správne držanie tela a tým pomáhajú dosiahnuť rovnováhu v kostrovo – svalovom systéme.

Kompenzačné cvičenia pomáhajú k uvoľneniu preťažených a k natiahnutiu skrátených svalov. Zároveň sa sústreďujú aj na oslabené svalové skupiny a cvičenia hlbokého stabilizačného systému.

Objednajte sa na profesionálny športový tréning

Objednajte sa na športový tréning podľa vlastného výberu pod vedením profesionálneho osobného trénera. Navštívte naše fyzioterapeutické centrum v Bratislave.