Diagnostika a fyzioterapeutické vyšetrenie

Kladieme dôraz na komplexný a individuálny prístup k liečbe pacienta. Naši lekári a fyzioterapeuti vykonajú podrobnú analýzu o stave každého pacienta a vypracujú plán starostlivosti so zámerom liečiť zdroj alebo príčinu fyzickej dysfunkcie.

Ponúkame vám komplexné odborné vyšetrenie pohybového aparátu so stanovením diagnózy 
a krátkodobého aj dlhodobého plánu liečby.

Diagnostika a vyšetrenie v medicínsko-rehabilitačnom centre

Súčasťou fyzioterapeutického postupu je:

Cielená diagnostika (kineziologický rozbor)
K pohybovej diagnostike používa fyzioterapia špeciálne kineziologické postupy a testy na vyhodnotenie pohybových vzorov. Diagnostické postupy vedú k stanoveniu terapeutického plánu.

Liečba (terapia)
Fyzioterapia používa neinvazívne liečebné prostriedky fyzikálnej povahy. Je to predovšetkým pohyb, jeden zo základných atribútov pojmu zdravia, ktorý pôsobí na ostatné funkcie organizmu, vrátane funkcií psychických. Ďalej potom dotyk, gravitácia, teplo, chlad, tlakové a vztlakové sily, svetelná energia, elektrické a magnetické pole.

Ideálne je, ak s rehabilitáciou po operácií pomôže skúsený fyzioterapeut. U nás v Physio&Care Centre pacientovi po operácii ponúkneme kompletnú pooperačnú rehabilitáciu so skúseným fyzioterapeutom.

Aké cviky sú vhodné po operácii kolena?

Na začiatku fyzioterapie a samotnej rehabilitácie po operácii je ideálne prepínať koleno postupne do úplného napnutia a potom uvoľňovať. Cviky na posilňovanie po operácií by mali byť zamerané na záťaž relatívne malú a na viacero opakovaní.Ideálne je, ak s rehabilitáciou pomôže skúsený fyzioterapeut. U nás v Physio&Care Rehabilitačnom centre pacientovi po operácii kolena či inej časti tela ponúkneme kompletnú pooperačnú rehabilitáciu.

Komplexné rehabilitačné vyšetrenie

Fyzioterapeut vykoná komplexné vyšetrenie vášho pohybového aparátu, ktoré odhalí príčiny vašich ťažkostí. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s pacientom, ktorý opisuje svoje zdravotné ťažkosti. Anamnéza má pri určení správnej diagnózy nenahraditeľný význam. Po určení diagnózy sa stanoví terapeutický plán a s tým súvisiace výkony a procedúry. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom dosiahnuť zmiernenie ťažkostí, ich liečenie, až odstránenie. Pomôžeme Vám cítiť sa lepšie.

Konzultácia u fyzioterapeuta

Fyzioterapia ako časť rehabilitácie sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu. Prvá konzultácia u fyzioterapeuta zahŕňa anamnézu, rozhovor s pacientom, ktorý vlastnými slovami opisuje svoje zdravotné ťažkosti. Fyzioterapeut vykoná viaceré pohybové testy, na základe ktorých zistí rozsah poruchy pohybového aparátu pacienta. S ohľadom na individuálne potreby pacienta odporučí najvhodnejšie techniky na odstránenie problematického stavu. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom dosiahnuť zmiernenie ťažkostí, ich liečenie, až odstránenie. Pomôžeme Vám cítiť sa lepšie.

Pomôžeme vám na príklad aj s rehabilitáciou:

  • po operácii menisku
  • po operácii kolena
  • po operácii bedrovej chrbtice
  • po operácii bedrového kĺbu
  • po operácii haluxov
  • po operácii vyskočenej platničky
  • po operácii ramena
  • po operácii platničky
  • po operácii krčnej chrbtice
  • a inej

S pomocou fyzioterapeuta a ďalších špecialistov dostanete rôzne cvičenia, ktoré posilnia vaše svaly a pomôžu vám zlepšiť spôsob, akým pohybujete tou časťou tela, kde ste mali operáciu.

Prečo potrebujete rehabilitáciu

Môže urýchliť vaše zotavenie bez ohľadu na to, aký druh operácie ste podstúpili, či už ide o náhradu kĺbov, operáciu srdca alebo operáciu kolena.

Diagnostika a individuálne vyšetrenie prebiehajú s vysokoškolsky vzdelaným fyzioterapeutom. Diagnostika a odporúčania od fyzioterapeuta prebiehajú podľa individuálneho programu v terapeutickej miestnosti.

Objednajte sa na fyzioterapeutické vyšetrenie

Objednajte sa na fyzioterapeutické vyšetrenie v našom centre v Bratislave.