Balík na akútne zníženie bolesti akútneho stavu

Špeciálny balíček je určený predovšetkým pre klientov na zníženie bolesti akútneho stavu. Ide o podporu terapeutických procesov mäkkých štruktúr pohybového systému, fyzioterapiu akútnych, pooperačných a poúrazových stavov.

Acute balík na akútne zníženie bolesti akútneho stavu.

 Využíva kombináciu techník podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta:

  • mäkké techniky
  • mobilizácia
  • fyzikálna terapia (ultrazvuk, elektroliečba, laser)
  • nácvik úľavových polôh, správnych pohybových stereotypov

Cena / 48 € (50 min.)

Vyberte si balíček