SM Systém - pre pacientov s problémami chrbtice

SM systém je rehabilitačné cvičenie, ktorého cieľom je naučiť naše telo správne aktivovať špirálové svalové reťazce tak, aby sme každým krokom naše telo rehabilitovali a regenerovali.

SM Systém fyzioterapia Bratislava

SM Systém

Je súbor cvičení, ktoré aktivujú svalové reťazce, čim je zabezpečená vnútorná stabilita hlbokého osového systému. Patrí k najmodernejším metódam, ktoré sa aplikujú pri chybnom držaní tela s využitím správneho dýchania. Výrazne napomáha k posilňovaniu oslabených častí pohybového systému a následnému uvoľňovaniu skrátených štruktúr.

Najúčinnejšou metódou prevencie pred bolesťou, resp. následného odstránenia bolesti chrbtice je stabilizácia a mobilizácia chrbtice, známa tiež pod skratkou SM systém.

SM systém pozostáva z jednoduchých, ale účinných cvikov, ktoré sú založené na aktivácii svalových špirál. Pri cvičení dochádza k vyrovnávaniu stredovej línie, aktivácii hlbokého stabilizačného systému, ktorý je nesmierne dôležitý pre správne držanie tela. Napriamením tela sa zvyšujú medzistavcové platničky, chrbtica sa naťahuje, čím dochádza k postupnému uvoľneniu blokád, a tým sa predchádza aj svalovým dysbalanciam.

Pri cvičení je veľmi dôležite správne dýchanie, pozícia tela, ale aj sila a rýchlosť prevedeného pohybu.

SM systém Bratislava ako prevencia pri sedavom zamestnaní

SM systém je určený pre pacientov s nasledujúcimi problémami:

  • bolesti chrbtice
  • skolióza
  • nesprávne držanie tela
  • poruchy medzistavcových platničiek
  • stavy po operácii chrbtice
  • napomáha pri odstránení chybných pohybových stereotypov

Správnym cvičením prechádzame degenerácii chrbtice a nosných kĺbov tela.  Cvičenie je vhodné aj ako prevencia pri sedavom zamestnaní, neprávnom držaní tela pozostávajúceho z chybného pohybového stereotypu, asymetrickom zaťažení pri športe. Cvičenie stačí prevádzať 15 minút denne aby došlo k aktivácii svalových špirál a stimulácii nosného systému tela.

Objednajte sa na SM Systém - cvičenie na chrbticu

Objednajte sa na rehabilitačné cvičenie pod vedením profesionálneho fyzioterapeuta. Navštívte naše fyzio-rehabilitačné centrum v Bratislave.