SM Systém - pre pacientov s problémami chrbtice

SM systém je rehabilitačné cvičenie, ktorého cieľom je naučiť naše telo správne aktivovať špirálové svalové reťazce tak, aby sme každým krokom naše telo rehabilitovali a regenerovali.

SM Systém fyzioterapia Bratislava
SM systém Bratislava ako prevencia pri sedavom zamestnaní

SM Systém

Je súbor cvičení, ktoré aktivujú svalové reťazce, čim je zabezpečená vnútorná stabilita hlbokého osového systému. Patrí k najmodernejším metódam, ktoré sa aplikujú pri chybnom držaní tela s využitím správneho dýchania. Výrazne napomáha k posilňovaniu oslabených častí pohybového systému a následnému uvoľňovaniu skrátených štruktúr.

Najúčinnejšou metódou prevencie pred bolesťou, resp. následného odstránenia bolesti chrbtice je stabilizácia a mobilizácia chrbtice, známa tiež pod skratkou SM systém.

SM systém pozostáva z jednoduchých, ale účinných cvikov, ktoré sú založené na aktivácii svalových špirál. Pri cvičení dochádza k vyrovnávaniu stredovej línie, aktivácii hlbokého stabilizačného systému, ktorý je nesmierne dôležitý pre správne držanie tela. Napriamením tela sa zvyšujú medzistavcové platničky, chrbtica sa naťahuje, čím dochádza k postupnému uvoľneniu blokád, a tým sa predchádza aj svalovým dysbalanciam.

Pri cvičení je veľmi dôležite správne dýchanie, pozícia tela, ale aj sila a rýchlosť prevedeného pohybu.

SM systém prináša tiež efekt predĺženia chrbtice (jej vytiahnutie v osi nahor), čo umožňuje regeneráciu medzistavcových platničiek a navodzuje správne držanie tela, ktoré je podkladom pre správny stereotyp chôdze.

Priebeh cvičenia

Počas cvičenia sú stavce rozťahované od seba špirálovými svalovými reťazcami a chrbtica je súčasne preťahovania smerom nahor. Vďaka tomuto efektu SM systém zbavuje bolestí chrbta.

Väčšina cvikov SM systému vyrovnáva chrbticu do stredovej línie a súčasne ju preťahuje smerom nahor. Vďaka tomuto efektu dôjde k rovnomernému rozdeleniu pohybu na jednotlivé segmenty chrbtice a veľké kĺby.

Cvičenie je vhodné pre akúkoľvek vekovú skupinu od 5 do 100 rokov - deti, ženy, muži, seniori, tehotné, amatérskych aj vrcholových športovcov, ktorí SM systém pod vedením fyzioterapeuta praktizujú ako kondičný tréning s cieľom zlepšiť športový výkon a predísť preťaženiu a degenerácii chrbtice a veľkých kĺbov pri športe.

SM systém je určený pre pacientov s nasledujúcimi problémami:

  • bolesti chrbtice
  • skolióza
  • nesprávne držanie tela
  • poruchy medzistavcových platničiek
  • stavy po operácii chrbtice
  • napomáha pri odstránení chybných pohybových stereotypov

SM systém predstavuje aktívne odporové cvičenia, ktoré slúžia na posilnenie trupu a končatín. Cieľom je dosiahnutie plnej pohyblivosti. Využíva sa na prevenciu a terapiu pohybových porúch aj ako kondičný tréning.

Správnym cvičením prechádzame degenerácii chrbtice a nosných kĺbov tela.  Cvičenie je vhodné aj ako prevencia pri sedavom zamestnaní, neprávnom držaní tela pozostávajúceho z chybného pohybového stereotypu, asymetrickom zaťažení pri športe. Cvičenie stačí prevádzať 15 minút denne aby došlo k aktivácii svalových špirál a stimulácii nosného systému tela.

 SM systém sa využíva na prevenciu a terapiu pohybových porúch aj ako kondičný tréning.

Objednajte sa na SM Systém - cvičenie na chrbticu

Objednajte sa na rehabilitačné cvičenie SM systém pod vedením profesionálneho fyzioterapeuta. Navštívte naše fyzio-rehabilitačné centrum v Bratislave.