Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - DNS terapia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - DNS terapia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - DNS cviky

Ide o diagnostický a terapeutický postup, ktorý sa opiera o základné fyziologické pohybové stereotypy. V rámci vývinu človeka dochádza k ich poškodeniu respektíve postupnej degenerácií. DNS terapia využíva znalosti kľúčových princípov správania sa ľudskej motoriky, ktoré sú vyjadrením riadiacej funkcie centrálneho nervového systému (CNS). Terapeut využíva pohybový aparát ako informačné rozhranie, z ktorého dokáže diagnostikovať poruchy a zároveň cez tie môže na tieto zmeny terapeuticky pôsobiť.

DNS terapia využíva techniku pretiahnutia ramien do strany používanou napríklad na odstránenie bolesti v oblasti rebier alebo hrudníka. Ďalšou metódou je aktivácia bránice s dýchaním do chrbta. Ide o techniku, ktorá sa používa na odstránenie bolesti spodnej hrudnej chrbtice a spodných rebier. Metóda sa uplatňuje aj pri liečbe bolesti bedier, akútnych blokád a podobne.

Korekciu zmenených či nevhodných pohybových stereotypov vykonávame pomocou správnej diagnostiky fyzioterapeuta a cvičením v pozíciách, ktoré absolvuje pacient počas fyziologického psychomotorického vývoja a ktoré sú vyjadrením zrelosti jeho CNS.

DNS terapia je vhodná 

Fyzioterapia v našom rehabilitačnom centre využíva aj tento terapeutický postup a DNS cviky na diagnostiku porúch pohybového aparátu a následne terapeuticky pôsobí pri

  • bolesti spodnej hrudnej chrbtice
  • bolesti rebier
  • bolesti bedrového kĺbu
  • akútne blokády a pod.

Objednajte sa na DNS v našom fyzioterapeutickom centre v Bratislave