Respiračná fyzioterapia

Respiračná fyzioterapia - dýchacia gymnastika

Porucha stereotypu dýchania spôsobuje širokú škálu porúch kostno - svalového aparátu a je opakovanou príčinou neúspešnej fyzioterapie. Celkový úspech rehabilitácie je priamo závislý od správneho stereotypu dýchania. V našom centre sa zameriavame na správnu edukáciu stereotypu dýchania so zreteľom na individuálne potreby klienta. Respiračná fyzioterapia je súhrn dýchacích cvičení, ktoré sa vykonávajú v prirodzenom rytme dýchania.

Objednajte sa na respiračnú fyzioterapiu - dýchaciu gymnastiku

Objednajte sa - Respiračná fyzioterapia - dýchacia gymnastika pod vedením profesionálneho fyzioterapeuta. Navštívte naše fyzioterapeutické centrum v Bratislave.