Fyzioterapia v Bratislave

Princípy fyzioterapie pomáhajú ľuďom zlepšiť pohybovú činnosť svalov,
kĺbov a urýchľujú liečebný proces pohybového aparátu.

Ponúkame vám komplexné odborné vyšetrenie pohybového aparátu sa stanovením diagnózy a krátkodobého aj dlhodobého plánu liečby:

Fyzioterapia poskytuje rehabilitačné zásahy na obnovenie, udržanie a maximálne využitie mobility, funkcie a pohody pacienta. Pomáha podporovať rozvoj a uľahčujúe zotavenie.

Naše medicínske centrum fyzioterapie a rehabilitácie poskytuje široké spektrum ambulantných liečebno rehabilitačných služieb. V liečebnej rehabilitácii využívame najnovšie medicínske preventívne, diagnostické a terapeutické metódy, ktoré pomáhajú obnoviť a udržať správnu hybnosť pohybového systému, celkovú zdatnosť a vitalitu.


Ak máte problémy so svojím pohybovým aparátom, pociťujete bolesti chrbta či kĺbov, ste po úraze alebo máte obmedzenú hybnosť, potom práve vám môžeme pomôcť.

Rehabilitačná liečba fyzioterapia

S čím všetkým pomôže rehabilitácia


Rehabilitácia čiže fyzioterapia má za hlavný cieľ navrátiť poškodenia do predchádzajúceho telesného stavu a zaradiť späť do aktívneho života každého, koho trápia zdravotné problémy, či už následkom úrazu, choroby či vrodenej vady. 

Môže ísť o jednoduché cvičenia, ale aj celý komplex nadväzujúcich liečebných procesov, ktoré poznáme pod pojmom liečebná rehabilitácia. Rehabilitačnú liečbu navrhuje a odporúča ošetrujúci lekár.

Fyzioterapia je cielená liečba ťažkostí pohybového aparútu. Fyzioterapia je cielená liečba pohybových ťažkostí ako vyskočenie platničky, bolesť kĺbov, poúrazové stavy a pod.

Fyzioterapia pre dospelých

V medicínskom centre vyberáme postup fyzioterapie zo širokej škály metód a terapeutických prostriedkov individuálne podľa potreby každého klienta. Našim hlavným cieľom je obnovenie a normalizácia pohybov tak, aby nedochádzalo k preťaženiu a bolestiam pohybového systému.

Formovanie tela pomocou fyzioterapie

Fyzioterapia navrhne cviky na mieru. Fyzioterapia už dávno nie je len rehabilitácia. Dokáže pracovať presne so svalmi tak, aby chudnutie a formovanie postavy malo tie najlepšie účinky.

Prianie schudnúť sa stáva v súčastnosti predsavzatím celých rodín. Aj v tom môže pomôcť fyzioterapia.
Fyzioterapeut dokáže po komplexnom kineziologickom vyšetrení pacientovi navrhnúť cviky na mieru a odporučiť ďalšie procedúry, ktoré podporia chudnutie, formovanie a detoxikáciu tela.

Rehabilitačné cvičenie s terapeutom: rehabilitačné centrum BratislavaRehabilitačné cvičenie s fyzioterapeutom je určené pre tých, ktorí po náročnom dni chcú urobiť niečo pre svoj chrbát. Takéto cvičenie je vhodné aj pre klientov s poruchou medzistavcovej platničky. Pri cvičení postupne dôjde k pretiahnutiu celého tela, k posilneniu kľúčových svalov nutných pre dobrú funkciu chrbta. Po hodine dá dohovoriť individuálnej konzultácii s fyzioterapeutom ohľadom zdravotného stavu.

Cvičenie s fyzioterapeutom

cvičenie je dôležité hlavne pre: 

 • odstránenie alebo zmiernenie bolestivosti chrbtice, chrbtových svalov
 • prevencia - naučiť sa správnemu držaniu tela nielen pri cvičení, ale aj v bežnom živote a v zamestnaní
 • individuálna telesná liečebná výchova zameraná na obnovenie rozsahu pohybu, posilnenie stability chrbtice a ostatných kĺbov
 • konzultácie, poradenstvo, inštruktáž pri bolesti a iných ťažkostiach pohybového aparátu

V priebehu cvičenia  s fyzioterapeutom sa kladie dôraz na nácvik a upevnenie správnych pohybových stereotypov, dýchanie a držanie tela v priebehu cvičenia. Individuálne cvičenie pod vedením fyzioterapeuta je vhodné aj pre ľudí po úraze alebo už trpiacich chronickými bolesťami pohybového aparátu alebo napr. po pôrode.

Cvičenie s fyzioterapeutom
Cvičenie s fyzioterapeutom

Čo vás čaká:

 • dôkladné vyšetrenie lekárom z odboru neurochirurgie, ortopédie, športovej medicíny
 • komplexné rozbor fyzioterapeutom
 • navrhnutie rehabilitačného plánu
 • intenzívne cvičenie s fyzioterapeutom
 • osobný prístup a privátne prostredie
 • konzultácie a poradenstvo

Poskytované služby

 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového aparátu
 • Prevencia vzniku bolesti v pohybovej sústave
 • Poúrazová a pooperačná rehabilitácia
 • Fyzioterapia pre športovcov a športové tímy (screening, vyšetrenie, terapia)
 • Fyzioterapia pre zdravie a kondíciu
 • Poradenstvo, vhodné kompenzačné pohybové cvičenia

Fyzioterapia je vhodná pre všetkých

Liečba akútnej či chronickej bolesti pomocou fyzioterapie je čoraz častejšie vyhľadávanou špecializáciou v medicíne. Prostredníctvom špeciálnych techník a prístupov odstraňuje bolesť v pohybovom aparáte.

V našom centre využívame tímovú spoluprácu odborníkov, ktorí sa zaoberajú komplexnou liečbou v odbore fyzioterapia. Tento tím tvoria rehabilitační lekári, fyzioterapeuti, maséri a ďalší odborníci zaoberajúci sa konvenčnými a doplnkovými terapeutickými metódami.

Fyzioterapia pre športovcov

Bolí vás chrbát, kĺby či máte svalový problém? Naši športoví fyzioterapeuti vám pomôžu odstrániť vaše chronické či akútne ťažkosti čo najrýchlejšie!

Fyzioterapia pre každého v Bratislave

Cieľom fyzioterapie je zachovanie a obnovenie optimálnej funkcie pohybového systému. Pre voľbu fyzioteraputických postupov nevychádzame len z diagnózy, ale aj z vyšetrenia funkčnej symptomatológie.