Fyzioterapeut Zuzana Rohutná

Fyzioterapeut Zuzana Rohutná

Zuzana sa od svojich 17 rokov venovala aerobiku a fitnes ako tréner 2.triedy. Práve táto láska k pohybu ju priviedla k štúdiu fyzioterapie, ktoré v roku 2001 ukončila ako diplomovaný fyzioterapeut.

Počas svojej dlhoročnej praxe sa rozvíjala v špecializácii pohybových metodík ako je Pilates, Joga, Balančné cvičenia, DNS, využitie propiomedu a posturomedu u športovcov a taktiež v manuálnych terapiách - mobilizačné techniky, mäkké techniky, kinesiotejping. V roku 2009 si rozšírila svoju špecializáciu o metodiku L. Mojžisovej, kde práve práca so ženami bola pre ňu veľkou motiváciou pre štúdium kraniosakrálnej terapie, ktorú dnes považuje za svoj výrazný obrat vo vnímaní tela po neuro-emocionálnej stránke.

Štúdium metodiky kraniosakrálnej terapie úspešne ukončila v roku 2015 na Upledger institute Wien Examen skúškou A., a v súčasnosti stále pokračuje v štúdiu viscerálnych manipulácii. Jej cieľom je obohatiť si vedomosti štúdiom kraniosakrálnej terapie v oblasti pediatrie a venovať sa hlbšiemu štúdiu Osteopatie.