Fyzioterapeut Mgr. Martina Dubovská

Martina u nás pracuje v pozícii fyzioterapeutky.

Martina sa od svojich 10 rokov aktívne venovala tenisu a jazde na koni. Kone zostali dodnes jej koníčkom. Prvýkrát sa do kontaktu s fyzioterapiou dostala počas gymnázia pri vlastnej rekonvalescencii zranenia kolenného kĺbu.  Terapeutické postupy a funkcia pohybového aparátu počas jej vlastných rehabilitácii Martinu natoľko zaujali, že voľba vysokej školy bola pre ňu jasná.

Svoje bakalárske vzdelanie získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 2021 spracovaním témy Možnosti kinezioterapie u pacientov po artroskopii kolena. Pre ďaľšie prehĺbenie svojich vedomostí sa rozhodla pokračovať v magisterskom štúdiu fyzioterapie na Fakulte zdravotníctva Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré v máji 2023 zakončila obhajobou svojej magisterskej práce s názvom Posúdenie efektu stabilizačno- balančného výcviku u luxácii ramenného kĺbu.

V praxi sa zaujíma najmä o terapiu vertebrogénnych ochorení, rehabilitácii po úrazoch a operáciách s využitím viacerých fyzioterapeutických metodík a pomôcok.
Rada pomôže ako deťom a mládeži, tak i dospelým pacientom. Venuje sa ich pohybovej  liečbe, ale aj manuálnej terapií. 

Za veľmi zaujímavú a potrebnú považuje urogynekologickú fyzioterapiu, ktorej by sa chcela venovať v blízkej budúcnosti.

Absolvované kurzy:

- Kurz IASTM
- Terapeutické využitie kinesiotapu