Fyzikálna prístrojová terapia a rehabilitácia

Okrem manuálnych techník ponúkame aj fyzikálne doplnkové techniky a využitie elektroliečby, ultrazvuku či elektromagnetického vlnenia, čím je možné docieliť urýchlenie vášho zotavenia. 

Naše rehabilitačné centrum je vybavené kvalitnou prístrojovou technikou.
Ponúkame širokú ponuku fyzikálnych procedúr:

Elektroterapia ako účinná súčasť rehabilitácie

Využívanie účinkov rôznych foriem elektroterapie má v liečebnej rehabilitácii zaužívané miesto. Účinok elektroliečby spočíva v optimálne zvolenom terapeutickom ovplyvňovaní symptómov a dysfunkcií, hlavne pohybovej sústavy. Na základe kvalitného komplexného vyšetrenia, určí lekár či fyzioterapeut najvhodnejší typ elektroterapie.

V rámci individuálnej starostlivosti fyzioterapeut optimálne kombinuje základné aj špeciálne terapeutické postupy pohybovej terapie s prostriedkami fyzikálnej terapie. Pri aplikácii fyzikálnej terapie používame špičkové technológie: elektroterapia, ultrazvuk, alebo laserová terapia.

Fyzikálna terapia využíva účinky rôznych druhov fyzikálnych procesov

Fyzikálna terapia je súčasť rehabilitačnej terapie, ktorá využíva rôzne typy energií na liečbu či zlepšenie kondície postihnutých tkanív. V rámci fyzikálnej terapie poskytujeme rôzne procedúry.