Predoperačná, pooperačná a poúrazová fyzioterapia

Predoperačná fyzioterapia

Fyzioterapia má svoje miesto aj pri plánovaných operáciách (predovšetkým chirurgických, ortopedických). Predoperačná rehabilitácia je  významnou súčasťou prípravy na samotný plánovaný operačný zákrok. Jej cieľom je čo najlepšie pripraviť pacienta na operáciu a pooperačné obdobie. Po vyšetrení a zhodnotení celkového stavu Vám bude stanovený rehabilitačný program na nasledujúce obdobie.

V tejto fáze sa dozviete ako:
• správne cvičiť ešte pred samotným výkonom
• možno zlepšiť svoju aktuálnu kondíciu
• zmierniť svoju svalovú dysbalanciu a tak zlepšiť funkciu pohybového aparátu, čím pripravíte  adekvátny terén pre operatéra.


Zároveň sa dozviete o význame a dôležitosti cvičenia pred aj po operácii, polohovania, ďalších možných fyzioterapeutických postupoch a celkového denného režimu v nasledujúcej  pooperačnej fáze. Takáto príprava je predpokladom pre lepšie a ľahšie zvládnutie pooperačného obdobia.

Pooperačná a poúrazová fyzioterapia

Fyzioterapia je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu v prípade plánovaných, ale aj urgentných operáciách, po úrazoch riešených konzervatívne (sádrou, imobilizáciou) či chirurgicky. 

Pre optimálne zostavenie fyzioterapeutického plánu a programu je potrebná je spolupráca špecialistov- operatéra, chirurga, traumatológa s FBLR lekárom a fyzioterapeutom. Priebeh rehabilitácie je vždy individuálny - vzhľadom na široké spektrum diagnóz, ktoré spadajú do tohto okruhu (stavy po operácii, po úraze) sa môže líšiť v závislosti od rozsahu poškodenia, traumy, samotného operačného zákroku, procesu a priebehu hojenia a celkového aktuálneho stavu.

Samotná operácia spôsobí narušenie integrity organizmu (počas nej dochádza k zásahu nielen do podkožia, fascií, ciev a svalov, ale dochádza k zmene mnohých ďalších systémov). Liečebný telocvik, alebo aj LTV, vplýva pozitívne na mnohé tieto negatívne následky.

Vo všeobecnosti  LTV v tejto fáze:
- prinavracia stratenú či obmedzenú funkciu
- podporuje správnu kĺbnu pohyblivosť
- zlepšuje koordináciu a svalovú silu
- zabezpečuje normálne cirkulačné pomery
- pôsobí preventívne voči vzniku vzrastov, svalových kontraktúr, a iných komplikácií
- adekvátny pohyb mobilizuje bielkovinové rezervy, zlepšuje sa hojenie rany, vďaka cievnej a dýchacej gymnastike sa znižuje riziko  tromboembolickej choroby a pneumónie.
- ovplyvňuje pozitívne aj psychiku pacienta
- podieľa sa na znovuzískaní sebestačnosti a sebaobsluhy.

Prvá fáza pooperačnej/poúrazovej rehabilitačnej starostlivosti je spravidla započatá ešte v nemocnici počas hospitalizácie a po prepustení domov by mala nasledovať plynule ambulantná fáza, ktorú poskytujeme aj v našom zdravotníckom zariadení physio & care - MEDICAL CENTER. Obsahom tohto obdobia je nielen individuálna kinezioterapia (liečba pohybom), ale častokrát aj manuálne techniky v zmysle mobilizácii, uvoľňovacích techník, častokrát doplnené procedúrami fyzikálnej terapie či kineziotejpingu.