Individuálny liečebný telocvik - LTV

Cvičenie je určené pre osoby s poruchami pohybového a nervového aparátu, so zlými pohybovými návykmi a držaním tela, pod vedením rehabilitačného pracovníka fyzioterapeuta. Vďaka individuálnemu prístupu môže liečebná telesná výchova lepšie korigovať zlé pohybové návyky.

Indviduálna rehabilitačná liečba v medicínsko rehabilitačnom centrea

Individuálny liečebný telocvik - LTV

Pod vedením skúsených fyzioterapeutov poskytujeme viacero typov cvičebných konceptov, ktoré cielene riešia konkrétne pohybové problémy pacienta. Tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby.

Cvičenie prebieha pod vedením fyzioterapeuta, ktorý vám všetko starostlivo vysvetlí, a budete tak mať istotu, že cvičíte správne. Cviky na chrbát dokážu pomôcť a odstrániť rôzne problémy.

Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova (LTV) tvorí hlavnú časť náplne práce fyzioterapeuta. Na základe vyšetrenia a zhodnotenia stavu pacienta stanovuje fyzioterapeut diagnózu a stanoví rehabilitačný plán. Ten potom realizuje s využitím prostriedkov pohybovej, manuálnej a fyzikálnej terapie.

Medzi prvky, ktoré liečebná telesná výchova LTV zahŕňa patria aktívne a pasívne pohyby, respiračná fyzioterapia (dychová gymnastika), cvičenie s pomôckami a s náradím alebo kondičné cvičenie. Tieto postupy sa často kombinujú s manuálnymi technikamifyzikálnou terapiou (elektroliečba a ďalšie).

Objednajte sa na liečebnú telesnú výchovu v našom medicínskom centre v Bratislave