Individuálny liečebný telocvik - LTV

Indviduálna rehabilitačná liečba v medicínsko rehabilitačnom centrea

Individuálny liečebný telocvik - LTV

Pod vedením skúsených fyzioterapeutov poskytujeme viacero typov cvičebných konceptov, ktoré cielene riešia konkrétne pohybové problémy pacienta. Tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby.

Medzi prvky, ktoré liečebná telesná výchova LTV zahŕňa patria aktívne a pasívne pohyby, respiračná fyzioterapia (dychová gymnastika), cvičenie s pomôckami a s náradím alebo kondičné cvičenie. Tieto postupy sa často kombinujú s manuálnymi technikamifyzikálnou terapiou (elektroliečba a ďalšie).

Objednajte sa na liečebnú telesnú výchovu v našom medicínskom centre v Bratislave