Viete, čo sa skrýva pod skratkou DNS?

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia v Bratislave

Znie to zložito, ale je to jednoduché

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnostický a terapeutický postup, ktorý sa opiera o základné fyziologické pohybové stereotypy. V rámci vývinu človeka dochádza k ich poškodeniu respektíve postupnej degenerácií. DNS využíva znalosti kľúčových princípov správania sa ľudskej motoriky, ktoré sú vyjadrením riadiacej funkcie centrálneho nervového systému. Terapeut využíva pohybový aparát ako informačné rozhranie, z ktorého dokáže diagnostikovať poruchy a zároveň cez tie môže na tieto zmeny terapeuticky pôsobiť.

V našom centre táto metóda nie je novinkou, no v poslednom období sme zaznamenali výrazný záujem o DNS. Príďte vyskúšať aj vy. Naša fyzioterapeutka Silvia sa Vám bude s radosťou venovať.

Objednajte sa na DNS v našom fyzioterapeutickom centre v Bratislave