Privítali sme u nás novú fyzioterapeutku

Mgr. Silvia Štefková - fyzioterapeut

Mgr. Silvia Štefková je fyzioterapeutkou s bohatými skúsenosťami. Absolvovala 2. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe, odbor fyzioterapia. Ako inštruktorka v rekondičnom centre získala skúsenosti pri riešení civilizačných ochorení so zameraním najmä na záťažovú fyziológiu pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V Centre pohybovej medicíny Pavla Koláře v Prahe pôsobila 5 rokov ako fyzioterapeutka.

Vo svojich odborných prácach sa venovala Statickému a dynamickému hodnoteniu zaťaženia nôh, pohybov chrbtice a panvy u osôb s femoroacetabulárnym impingement syndrómom. Skúsenosti s pacientmi s hypertenziou vyústili do odbornej práce Reakcia krvného tlaku na submaximálnu dynamickú záťaž u žien s arteriálnou hypertenziou.

Silvia je certifikovanou terapeutkou Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie. V našom centre sa venuje komplexnej liečbe pacientov s využitím dostupných rehabilitačných terapeutických postupov, techník a cvičení, a to naprieč širokému spektru diagnóz.