Ponuka pre športovcov a športové kluby

Fyzioterapia pre športovcov je určená pre jednotlivcov aj športové kluby bez ohľadu na šport, ktorému sa venujú. Každá športová disciplína kladie zvýšené nároky na určitú oblasť pohybového aparátu.

Fyzioterapia pre športovcov a športové kluby

Športovci a športové kluby

Predpokladom dlhodobého úspechu v športe je dobre fungujúci pohybový systém. Športovec s neriešenou poruchou nervosvalového aparátu môže byť dočasne veľmi úspešný, ale z dlhodobého hľadiska trpí vyšším rizikom úrazov a zdravotných ťažkostí.

Fyzioterapia pre športovcov sa zameriava na kompenzáciu následkov vrcholového aj rekreačného športu so všetkými jeho dôsledkami (svalová nerovnováha, preťaženie, úrazy, vznik akútnej bolesti chrbta a pod.).

Športová fyzioterapia je vhodná pre aktívnych športovcov, ktorí sa chcú aj naďalej venovať športu bez bolesti a obmedzenia, ktoré im súčasný stav prináša.

Pre športovcov a športové kluby ponúkame:

·  osobný prístup lekára a fyzioterapeuta
·  aktívna spolupráca s trénerom v každej fáze tréningu
·  prevencia a riešenie akútnych a chronických ťažkostí
·  príprava športovca na výkon
·  regenerácia športovca
·  pomoc s úpravou pohybových stereotypov
·  liečba poúrazových a pooperačných stavov
·  fyzikálna terapia – elektroliečba, ultrazvuk, laser
·  kinesio taping
·  rôzne typy masáží
·  a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek

Mladí športovci vo veku 7 - 15 rokov

Je dôležité aby mladí športovci už na počiatku svojej športovej kariéry mysleli na svoje zdravie a dobrú telesnú zdatnosť.

Pre mladých športovcov a športové kluby ponúkame:

·  preventívne fyzioterapeutické vyšetrenia športovcov vo veku 7 – 15 rokov
·  pravidelné sledovanie vývoja a správneho rastu športovca
·  osobný prístup lekára a fyzioterapeuta
·  aktívna spolupráca s trénerom a rodičmi
·  prevencia a terapia porúch pohybového systému
·  cvičenia zamerané na kompenzáciu športovej pohybovej záťaže
·  príprava športovca na výkon a regenerácia športovca
·  liečba poúrazových a pooperačných stavov
·  kinesio taping
·  a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek

Mám záujem o ponuku pre športovcov

Vyberte jednu možnosť: