Od mája sme posilnili náš tím

Fyzioterapeut Bratislava - Mgr. Juliana Šobeková

Mgr. Juliana Šobeková - fyzioterapeut

Mgr. Juliana Šobeková je nová posila nášho tímu. Bohaté vedomosti a skúsenosti vo fyzioterapii Juliana s úsmevom a kreatívnym spôsobom predáva ďalej svojim pacientom. Pri práci rada využíva prvky jógy.

Juliana absolvovala štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktoré ukončila spracovaním témy „Fyzioterapia poakútnych koronárnych syndrómov. Popri práci v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, kde pôsobila ako fyzioterapeut takmer 6 rokov, dokončila magisterské štúdium externou formou s témou diplomovej práce „Vplyv fyzioterapeutických metodík na kvalitu života detských onkologických pacientov“.

V septembri 2016 úspešne ukončila postgraduálne štúdium v odbore fyzioterapia so zameraním na funkčné a štrukturálne poruchy pohybového systému. Záverečnou prácou tohto špecializovaného štúdia bol SM systém v rehabilitačnej liečbe skolióz u adolescentov. 

Hlavnou náplňou ambulantnej zložky praxe sú bolestivé vertebrogénne stavy u mladých športovcov a deformity chrbtice (skoliózy) a chodidiel. Juliana má skúsenosti tiež s kompenzačnými cvičeniami s tehotnými ženami. Vedomosti a zručnosti získala aj absolvovaním niekoľkých kurzov – kinesiotape, SM systém 1-4, respiračná fyzioterapia, DNS (A, pediatrický kurz), bazálna stimulácia, diagnostika a terapia funkčných porúch, a iné.

Vedomosti a zručnosti získala aj absolvovaním niekoľkých kurzov – kinesiotape, SM systém 1-4, respiračná fyzioterapia, DNS (A, pediatrický kurz), bazálna stimulácia, diagnostika a terapia funkčných porúch, a iné.