Fyzioterapeut Mgr. Eva Kollárová

fyzioterapeut - Mgr. Eva Uhrinová

Stabilnou súčasťou nášho tímu je fyzioterapeutka Evička. Pomocou, ochotou, trpezlivosťou a dodávaním sily a odvahy klientom sa fyzioterapeut stáva nielen učiteľom ale aj priateľom. Jej zásluhou sa k nám klienti radi vracajú aj po skončení rehabilitačnej liečby, na cvičenie, na masáž alebo len tak.

Fyzioterapii sa Evička začala venovať v roku 2005. Vyštudovala odbor fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a odbor fyziatrie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v B. Bystrici. Jej odborné znalosti súvisia s množstvom absolvovaných kurzov a školení a aj v súčasnosti si rozširuje a prehlbuje svoje vzdelanie.

V našom centre sa Evička venuje komplexnej fyzioterapii, funkčnej diagnostike, stabilizačným tréningom, aktívnej rekonvalescencii, zostavením terapeutického plánu a programu podľa aktuálneho stavu pacienta. Vo svojej práci využíva rozličné metódy a prístupy športovej a rehabilitačnej medicíny, ako aj pomôcky – SM systém, TRX, instabilné plošiny, overball, fitlopty, či therabandy.

Evička je toho času na materskej dovolenke.