Fyzioterapeut Bc. Katarína Klimková

Fyzioterapeut Bc. Katarína Klimková

Katka od malička inklinovala k rôznym pohybovým aktivitám. Pohyb vníma ako liek takmer na všetko, telo aj dušu. Do kontaktu s fyzioterapiou sa prvýkrát dostala v období reprezentácie v bedmintone, ktorému sa venovala osem rokov. Láska k športu a pomoc ľuďom boli impulzom k následnému štúdiu fyzioterapie.

Študovala na Prešovskej univerzite  fakulte zdravotníckych odborov – odbor fyzioterapia. Počas štúdia zavítala aj do Českej republiky,  kde získala mnohé skúsenosti a zručnosti. V praxi sa najčastejšie stretáva s problematikou bolesti chrbtice, svalovej dysbalancie, úrazmi a rehabilitácie poúrazových stavov. Svoje vedomosti a zručnosti prehlbuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde študuje II. stupeň fyzioterapie.

Popri štúdiu absolvovala kurzy ako kinesiotejping, SM systém, koncept neuromuskulárnej diagnostiky a diagnostika pohybového aparátu. Katka sa naďalej vzdeláva aj popri práci v našom centre.